• Reklama Bieruń, Rynek 9 - Kreatywne Studio, agencja reklamowa Tychy
  ... sukces w reklamie ?
  świeżość pomysłów
  przewaga w jakości
  siła w precyzji
 • Bieruń - profesjonalne oklejanie samochodów firmowych - Tychy
  Oklejanie samochodów
  projekty i oklejanie
  oklejanie carbonem
  stylizacja - tuning
 • Oklejanie samochodów rajdowych, projekty graficzne na samochody rajdowe
  Motorsport
  profesjonalne projekty
  oklejanie samochodów
  druki, oferty
 • Reklama zewnętrzna - tablice PCV, plexi, banery, szyldy
  Reklama zewnętrzna
  oklejanie witryn, szyldy PCV
  banery, rollbanery
  tablice reklamowe
 • Reklama - druk offsetowy, cyfrowy
  Druki reklamowe
  wizytówki, papier firmowy
  ulotki, teczki, plakaty
  kalendarze, koperty
 • Bieruń, Agencja Reklamowa Tychy - Studio graficzne
  Projektowanie
  identyfikacja wizualna
  projekty graficzne, dtp
  logo, znaki firmowe
 • Produkcja naklejek i etykiet: warsztatowych, serwisowych, naklejki podłogowe, odblaskowe, wewnętrzne na szybę, drukowane od strony kleju
  Naklejki
  etykiety, naklejki drukowane
  odblaskowe, podłogowe
  wycinane ploterowo
Kontakt z naszą firmą Zasady składania zamówień - regulamin
Certyfikat Lambda z zakresu aplikacji folii Orafol na samochodach

Zamówienia

Zasady składania zamówień

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa sposób i formę zamawiania, przyjmowania i realizacji zlceceń pomiędzy Klientem (zwany dalej Zleceniodawcą)a firmą Kreatywne Studio (zwany dalej Wykonawcą).
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane tylko w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@kreatywnestudio.com lub osobiście w siedzibie firmy: Rynek 9, 43-150 Bieruń.
 2. Każde zamówienie musi zawierać (dotyczy zamówienia składanego poprzez e-mail):

  - nazwa usługi, pozycja zamówienia (np. druk ulotek + projekt, projekt logo)
  - forma wykonania, ilość, nakład (np. ilość sztuk, technika druku - cyfrowy lub offsetowy)
  - informacje jak dostarczone będą materiały źródłowe (do opracowania projektu) lub jak dostarczony będzie gotowy projekt
  - oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania i sposób dostarczenia / odebrania.

 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-maila zwrotnego z potwierdzeniem złożonego zamówienia wraz z wstępną wyceną wykonania usługi oraz terminem realizacji.
 4. Ostateczny koszt usługi znany jest w momencie akceptacji finalnej wersji projektu (lub dostarczenia gotowego projektu).
 5. Więkoszość zamówień i zleceń realizujemy na podstawie opłaconej faktury pro-froma. W chwili złożenia zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez firmę Kreatywne Studio.

PROJEKTOWANIE I KONSULTACJE

 1. Do każdego zamówienia, w którym wymagane jest opracowanie projektu graficznego niezbędne jest dostarczenie materiałów i informacji przez Klienta (zdjęcia produktów, plik z treścią, dane teleadresowe, logo, itp.)
 2. Jeśli zostaje zlecone opracowanie projektu lub projekt Klienta wymaga naszej ingerencji zawsze odsyłamy go do akceptacji. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty, zdjęcia oraz kompozycje, ponieważ opieramy się na przeświadczeniu, że Zleceniodawca dokładnie sprawdzi zmiany i wskaże ewentualne błędy. Osoba poprawiająca pliki (grafik) nigdy nie może po sobie samym ostatecznie sprawdzać ich poprawności. Dlatego też w przypadku znalezienia błędów po druku z tego tytułu reklamacje nie będą mogły być uwzględnione.
 3. W przypadku realizacji wymagających druku, Klient musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na różnych monitorach lub druku tej samej pracy na różnych maszynach i różną techniką (druk cyfrowy, offsetowy).
  Wszędzie tam gdzie wymagane jest uzyskanie określonych kolorów, Klient musi dostarczyć wartości procentowe kolorów CMYK.
  Każdy Klient może zamówić próbny wydruk lub próby kolorów, na tej podstawie można poznać rzeczywistą kolorystykę jaka będzie uzyskana w finalnej wersji produktu.
 4. Proces projektowania jest na bieżąco konsultowany. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zawsze akceptacji Klienta, aż do uzyskania finalnej jego wersji.

REALIZACJA

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej akceptacji projektu lub wydruków próbnych (dotyczy materiałów drukowanych) przez Zamawiającego.
 2. Czas realizacji jest ustalany indywidualnie w zależności od formy i wielkości zamówienia.
 3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (np. brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów).
 4. Wykonawca nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść i kolorystykę przesłanych prac oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt - dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac.
 5. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego dla nadesłanej pracy Kreatywne Studio nie ponosi odpowiedzialności za końcowy efekt kolorystyczny gotowego produktu.

PŁATNOŚCI

 1. Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób:

  - przedpłata na konto bankowe (na podstawie faktury pro-forma)
  - płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy (+ zaliczka pobierana w momencie składania zamówienia w wysokości 50% wartości zlecenia)

 2. Płatności należy dokonywać w siedzibie firmy lub poprzez wpłatę na konto bankowe:

  Bank Inteligo

  Nr konta:
  50 1020 5558 1111 1907 3940 0059

  Kreatywne Studio
  Robert Kik
  Rynek 9
  43-150 Bieruń

DOSTAWA I ODBIÓR ZLECEŃ

 1. Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:

  - odbiór osobisty
  - przesyłka pocztowa
  - przesyłka kurierska

 2. W przypadku przesyłki do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej koszt tej usługi jest doliczany do zamówienia.
 3. Odbiór przesyłek - w momencie odbioru przesyłki (w obecności kuriera) Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia paczki zarówno pod względem opakowania jak i jej zawartości. Najistotniejsze jest jednak sprawdzenie zawartości przesyłki (mogą zdarzyć się sytuacje gdzie przewoźnik przepakuje zawartość do opakowania zastępczego). W momencie stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody, poinformować nas o tym oraz przesłać drogą mailową jego skan. W przypadku braku takiego dokumentu nie możemy uwzględniać roszczeń wobec zaistniałej sytuacji ani my jako Wykonawca nie możemy rozpocząć postepowania reklamacyjnego z przewoźnikiem (firmą kurierską).

REKLAMACJE

 1. Reklamacje zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia. W przypadku usług związanych z drukiem termin 7 dniowy jest liczony od momentu poinformowania Klienta o zrealizowaniu zlecenia i konieczności jego odbioru (dot. odbioru osobistego w siedzibie firmy).
 2. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zlecenia.
 3. W przypadku błędu z winy Wykonawcy zobowiązuje się on wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów lub po akceptacji projektu zawierającego błędy), Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia zniszczone podczas wysyłki, konsekwencje za to ponosi poczta lub firma kurierska. W przypadku uznania reklamacji przez pocztę lub firmę kurierską Wykonawca realizuje zlecenie ponownie. Wszelkie roszczenia o zwrot części lub całości zapłaty są wyłączone.

Regulacje o Ochronie Danych Osobowych - RODO

W związku z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych, określane jako ''RODO'' przedstawiamy zasady na jakich przetwarzane są dane przez firmę Kreatywne Studio w ramach zapytań ofertowych i niezamówień składanych w za pośrednictwem stron internetowych: kreatywnestudio.com oraz druknaklejek.com.

 1. Administrator danych

  Administratorem danych jest firma Kreatywne Studio Robert Kik z siedzibą w Bieruniu (43-150) przy ul. Rynek 9, NIP: 646-269-48-10 Wszelkie pytania, żądania i oświadczenia związane z przetwarzaniem danych należy kierować na adres mailowy: kontakt@kreatywnestudio.com

 1. Dane osobowe - jakie pozyskujemy i w jakim celu?

  Podczas skłania zamówień pozyskujemy niezbędne dane do przyjęć i realizacji zlecenia:

  - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji lub dostawy gotowego produktu
  - dodatkowe dane w przypadku przedsiębiorców: NIP, REGON, adres siedziby firmy, dane osoby reprezentującej firmę (imię, nazwisko ,numer tel., adres e-mail)

 1. W jakim celu przetwarzamy dane?

  Dane osobowe przetwarzane są w kilku celach:

  - zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji
  - realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
  - informacje o zakupionych towarach lub zakresie wykonanych usług

 1. Odbiorcy danych osobowych

  Dane mogą być przekazywane lub powierzane uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:

  - podmiotów świadczących usługi dla Administratora danych: usługi księgowe, usługi prawne, firmy kurierskie, Poczta Polska
  - organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

  Firma Kreatywne Studio jak Administrator danych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Kreatywne Studio.

  Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo

  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  - prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści)
  - prawo do usunięcia danych: Jeśli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, może żądać, abyśmy je usunęli)
  - prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeśli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeśli nie chce abyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Należy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania jego danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika Serwisu lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  - prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie zgody lub umowy. Może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  - prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie jego zgody, przed jej cofnięciem

 1. Informacja o dobrowolności podania przez Użytkownika Serwisu danych osobowych w celu:

  - przesłania oferty, o którą zapytał, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z nim w sprawie złożonego zapytania
  - przesyłania informacji handlowych i marketingowych Użytkownikowi jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przekazywanie mu informacji dotyczących naszej aktualnej oferty

 1. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach statystycznych).

 1. Środki ochrony danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

© Copyright 2010-2019 - KreatywneStudio.com - Wszelkie prawa zastrzeżone

| MAPA STRONY